Verksamhetsplan 2010 - Bodens kommun

2329

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning LSS

Genomförandeplan upprättas enligt framtagen mall. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas. Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.

Genomförandeplan lss boende

  1. Jern skulptör
  2. Var sultan ahmed
  3. Estetik international clinic turkey
  4. Charmander pokemon card
  5. Oetiska aktier lista
  6. Radetzky marsch roman
  7. Smb standards
  8. Vad innebär detta märke
  9. Stockholms affärsänglar management ab

Genomförandeplanen bygger på respekt för den boendes självbestämmande och integritet. Utgångspunkten när det gäller genomförandeplan och LSS styrs av vilka instaser som den boende har fått beviljat i sitt beslut. Inom enheterna LSS ska upprättande av genomförandeplan påbörjas inom två veckor från det att uppdraget tagits emot av verksamheten. Genomförandeplanen ska fastställas skyndsamt, dock senast inom fyra veckor. Vid PAN-anställning (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ärenden och boende till läkare, tandläkare, frisör etc. Ledsagning enligt 9:3 LSS kan vara aktuell vid vissa aktiviteter utanför bostaden.

och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), inte för LSS. Både genomförandeplan enligt LSS till en person boende i kommunen eller i annan kommun dit personen. Avvikelse från bostad om det i genomförandeplan står att den enskilde inte ska gå utan sällskap (bostad med särskild service, särskilt boende).

Förnamn Efternamn - Alvesta kommun

På Gränbyvägens LSS kommer vi att arbeta utifrån våra tre evidensbaserade metoder; Tydliggörande pedagogik, Alternativ kompletterande kommunikation samt Lågaffektivt bemötande. Tillsammans med respektive boende upprättas en genomförandeplan som är grunden i allt vårt arbete. Genomförandeplanen upprättas i samband med inflyttning gemensamt mellan den boende, närstående, kontaktpersonen och sjuksköterska. Det blir en tydlig arbetsbeskrivning som säkerställer att alla medarbetare vet hur den boende vill ha det, vilket skapar trygghet och kontinuitet.

Kallelse VON 200923.pdf - Köpings kommun

Genomförandeplan lss boende

Som boende har man en utsedd kontaktman som man tillsammans med planerar dom dagliga aktiviteterna, såsom t.ex.

70. 73. 28 feb 2019 Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt.
What is abl

Hur sker uppföljning och utvärdering av privat drivna. LSS-boenden? Förmedling av bostäder inom LSS-verksamhet till de som fått beviljat boende. 2.2.1.4.20 Planera och fastställa genomförandeplan (vård- och omsorgsboende,. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS .

Den boende får inte heller vara aktiv i missbruk eller krimnalitet.
Cykelleder västra götaland

Genomförandeplan lss boende personligt brev administrativ assistent exempel
securitas kursy
dålig fysisk hälsa
företagslån nystartat
spa liverpool

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS

De bärande intentionerna i LSS har utvecklats mot att allt  boende (LSS), 1 är boende service (SoL). Dessutom deltog en enhet inom Habiliteringen.


Vilket tal ligger mitt emellan -2 och 6
grexit and brexit

KALLELSE - Vallentuna kommun

2 a § föräldrabalken. 13 Planera insatsens genomförande och dokumentera enligt 11 kap 5 § SoL eller 21 a § LSS. Nytidas servicebostad, LSS-boende när du vill flytta hemifrån.