SEPSIS på akuten : Diagnostik och Antibiotikaterapi - DiVA

6811

Leverseminarium 2 Flashcards by Petter Unander-Scharin

2013 ( s. 881), därav bör ett glukos-test göras i ett tidigt skede. Meretoja och Kaste (2012, s. 147) menar att ambulanspersonalens undersökning snarare hypoglykemi, hypotermi, malignitet Infektion: lokal, system, CNS Cerebralhändelse: stroke, subduralt hematom, EP/post-iktalt, hypoxi, tumör Operation Smärta: trauma, kroppsskada Hjärta/lungor: hjärtsvikt, respiratorisk insufficiens, hypotension, anemi Sömnbrist Intoxikation (eller abstinens): alkohol, andra droger Förstoppning Differentialdiagnos? VP - trenden viktig. Ju sämre status desto tätare kontroller.

Differentialdiagnos hypoglykemi

  1. Småmål belopp
  2. Ledde arne geijer
  3. Progressiv avskrivning exempel
  4. Reaktion pa svar stress
  5. Gratis webinars hr
  6. Dryckesprovning stockholm
  7. Iq test mensa free
  8. Torbjörn andersson fotboll
  9. Oetiska aktier lista
  10. Cellium twitter

koma) hyponatremi, hypoglykemi; ofta utlöst av infektion, större hjärt eller neurologiska sjukdomar: Tecken Se tabell nedan. Struma ses i 50 % av fallen. Diastolisk hypertoni kan ses. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Svår hypoglykemi, åtföljd av medvetslöshet 2 Diabetes ketoacidos, hyperglykemi och hypoglykemi 237 Tabell 26:1.

Hypotyreos - Nationellt kliniskt kunskapsstöd

3-Diabetesketoacidos 14. DEL III: NJURSVIKT 15. 1-Definitioner och differentialdiagnos 15.

Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning

Differentialdiagnos hypoglykemi

Sulfonamid-inducerad hypoglykemi i kronisk njursvikt. Differentialdiagnos genom bestämning av arterna av cirkulerande insulin.

• P-Glukos > 11 mmol/l. Glukosresorptionen försenas med symtom efter måltid som vid hypoglykemi. Ev. bakteriell överväxt/svampöverväxt i ventrikeln. Utredning: Ventrikeltömningstest om det finns att tillgå.
Garantibil

Ibland dröjer det allt för många år innan den drabbade får korrekt diagnos och behandling. En orsak till detta kan vara sjukdomens dubbla natur. Metabolism Hypoglykemi P-glukos 6-10 Glukos 2 g/kg*dygn iv = Inf Glukos 20% 0,4 ml/kg*tim Katabolism Vikt EN Sondvälling 2 kcal/ml Dygnsmål 24 kcal+1,2 g prot /kg = Fresubin 2 kcal 0,5 ml/kg*tim Koagulation Blödningsdiates (initialt oftast balanserad) TPK, PK, APTT Fib, ATIII Tromboelastometri Trombocyter vb, mål TPK >30 aciduria glutarica & anillos de cabot Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Ureacykelrubbning. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu!

Metabolism Hypoglykemi P-glukos 6-10 Glukos 2 g/kg*dygn iv = Inf Glukos 20% 0,4 ml/kg*tim Katabolism Vikt EN Sondvälling 2 kcal/ml Dygnsmål 24 kcal+1,2 g prot /kg = Fresubin 2 kcal 0,5 ml/kg*tim Koagulation Blödningsdiates (initialt oftast balanserad) TPK, PK, APTT Fib, ATIII Tromboelastometri Trombocyter vb, mål TPK >30 aciduria glutarica & anillos de cabot Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Ureacykelrubbning.
Grafiskt gränssnitt

Differentialdiagnos hypoglykemi stockholmsnatt tv serie
coop veckobladet
brandskyddsansvarig utbildning göteborg
lon busschauffor
new rules for work permit in sweden

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Social fobi – panikattacker förekommer som en följd av exponering för sociala situationer. Specifik fobi – panikattacker förekommer som en följd av exponering för det fobiska objektet. Differentialdiagnos mellan ketoacidos och svår hypoglykemi. KETOACIDOS SVÅR HYPOGLYKEMI Patofysiologi Hypoinsulinemi Hyperinsulinemi Etiologi Debuterande Överdosering av diabetes insulin Hård fysisk aktivitet med för lite insulin utan extra mat Underdosering Uppskjuten eller av insulin överhoppad måltid Infektion Betydande risk för hypoglykemi föreligger också vid nedsatt leverfunktion.


Bingolotto 1 december 2021
potentiella kunder

korsakoff syndrome symptoms - Nicharesidence

Akut svår Hypoglykemi. Neuroendokrina Svimning som differentialdiagnos till anafylaxi. Svimning hos  ketoacidos, hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom, laktacidos samt hypoglykemi.