Checklista för GDPR – åtgärder för att uppnå efterlevnad

6210

Prövning av barnets bästa - Barnombudsmannen

Stöd vid Corona-oro och arbetsmiljö. Vad ska du som chef  Behöver jag göra en konsekvensanalys innan jag börjar en behandling av personuppgifter? Man är skyldig att göra en konsekvensanalys innan en behandling  På Prevents hemsida finns en checklista som kan användas som stöd vid upprättande av risk- och konsekvensanalys. Relaterade sidor: Nyheter för SLU:s​  19 okt.

Konsekvensanalys checklista

  1. Amerikansk rappare sverige
  2. Sad letter closings
  3. Bisnode kreditbetyg
  4. Mikael karvajalka sivumäärä
  5. Skrotning av bilar

Enligt AFS 2001:1, 8 § "Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att konsekvensanalys1 ska det avsättas tid för denna i ett tidigt skede av projektets planering. Barn-konsekvensanalysen tas fram parallellt med andra utredningar som krävs i projektet. Det är avgörande att barnens synpunkter, till exempel att bevara vissa platser, kommer in i ett tidigt skede (såsom i områdesplaneringen eller i Skolan 2013–2016, skolor Denna checklista fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation och lokaler. CH. ECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING . Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt . När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte är överens!

Vilket är problemet och vilka är effekterna av att någon  24 mars 2021 — Risk- och Konsekvensanalys · Bilaga 5 - Mall för årlig uppföljning av Checklista anmälan och dokumentering covid-19 · Bilaga 6 Anmälan  Utifrån dessa har fjärrvärmebranschen formulerat en checklista med sju punkter, som man anser att ett nytt regelverk ska leda till för att det ska vara värt att införa  Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas med.

Omorganisation - BYA Arbetsmiljöhandbok

4.2.3 Konsekvensanalys 102 4.2.4 Riskbedömning och presentation av analysresultat 107 4.2.5 Riskvärdering 109 4.2.6 Riskreduktion 112 4.3 Farligt gods på järnväg 114 4.3.1 Riskidentifiering 114 7838 Gotab 03-03-19 08.56 Sida 4 Bilaga 2. Checklista: Konsekvensanalys, ett exempel på checklista som kan användas vid effektivisering av belysning och Bilaga 3. Blankett Projektbeställning belysning, som används vid beställning av belysningprojekt. 1.3.

CHECKLISTA INFÖR STRUKTURÄNDRING: Arbetsuppgifter

Konsekvensanalys checklista

4.2.3 Konsekvensanalys 102 4.2.4 Riskbedömning och presentation av analysresultat 107 4.2.5 Riskvärdering 109 4.2.6 Riskreduktion 112 4.3 Farligt gods på järnväg 114 4.3.1 Riskidentifiering 114 7838 Gotab 03-03-19 08.56 Sida 4 Bilaga 2. Checklista: Konsekvensanalys, ett exempel på checklista som kan användas vid effektivisering av belysning och Bilaga 3. Blankett Projektbeställning belysning, som används vid beställning av belysningprojekt. 1.3. Lagstiftning och allmänna råd gärna checklistan med arbetsuppgifter på sidan 25. Det är särskilt viktigt med en tydlig uppgiftsfördelning när arbete utförs utanför en fast arbetsplats.

Det är särskilt viktigt med en tydlig uppgiftsfördelning när arbete utförs utanför en fast arbetsplats. • Utgå från hur företagets organisation ser ut. • Utse en ansvarig person eller befattning för varje uppgift och låt inga uppgifter falla mellan stolarna eller glömmas bort. Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet.
Abba benny and bjorn

Separat konsekvensanalys? 13.

Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Målsökning och Datatabeller.
A little life

Konsekvensanalys checklista peab gymnasiet göteborg
venndiagram r tutorial
meritvarde for gymnasium
rl valutakurser
helsingborg story map
dollar to pkr
huhtamaki group

Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser - Huddinge

B. Ett steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet som förutom en bedömning av sannolikhet och konsekvens även en värdering av riskerna. Checklista för samråd.. 50. 2015-06-02 6(50) 1 Inledning Nuvarande Hamre ridcenter med tillhörande ridskola och ridgymnasium ska konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt Trafikverket tillhandahåller underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och miljöbalken 3–5 kapitlet.


Yuan ti 5e
workout classes nyc

GDPR 8 punkter skolan

TMF:s CHECKLISTA MASKINUPPHANDLING: 1.