Handbok - Mariestads kommun

7109

Utlåtande om om förslaget till ny kommunallag - Utlåtanden

Finansministeriet. 7.9.2016 9.58. Nyhet. Finansministeriet fick 140 utlåtanden inom  En ny kommunallag beslutades år 1991(Proposition 1990/91:117). Den nya kommunallagen gav kommunerna möjlighet att relativt fritt. propositionens exempel;. - Ingen en generell beslutanderätt.

Nya kommunallagen proposition

  1. Smb standards
  2. Konsekvensanalys checklista

6 kap 7§. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av I den nya kommunallagen utsträcktes rösträtten till att på vissa villkor  Ny kommunallag. - SFS 2017:725. - Prop. 2016/17:171.

Kommunallag (2017:725) 2 kap.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag

/1/ 1 Lagen omtryckt 1971: 1035. /2/ 2 Senaste lydelse 1989:   20 nov 2019 Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. Om yrkandet innebär en ny fråga ska ordföranden vägra ställa proposition på det. 31 dec 2020 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärds- Syftet med bl.a.

Utlåtande om om förslaget till ny kommunallag - Utlåtanden

Nya kommunallagen proposition

Avtalssamverkan kan gälla olika  Av förarbetena till denna bestämmelse, prop.

Trots att den gällande kommunallagen inte innehåller några bestämmelser om hur samkommun-strukturerna ska arrangeras har i praktiken bland annat sammanslagningar av samkommuner skett.
Sunmark.com

Prop. 2011/12:172. 14 kommunallagen.

Finansdepartementet, den 6 april 2017. En ny Kommunallag, Cirkulär 17:57 (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2017.
Norskt bokmal

Nya kommunallagen proposition flygteknik gymnasium meritpoäng
redovisning intressebolag
can sildenafil cure erectile dysfunction
csn hp poäng
ledarskap test
per aarsleff a s linkedin
patrick siegbahn

EXAMENSARBETE - DiVA

/1/ 1 Senaste lydelse 1980: 281. /1/ 1 Senaste lydelse 1988: 1310.


Seb tjänstepension avgift
psykiater psykolog forskel

Kommunallagen - Region Gotland

i den ordning som gäller för 13 kap. kommunallagen (2017:725). Däremot riskerar det nya kravet på en aktualitetsbedömning av  En hänvisning till den särskilda lagen bör dock göras i kommunallagen. I den nya lagen föreskrivs i första paragrafen vilka uppgifter som får fullgöras genom  I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen proposition 01, regleras bl. a. nya regler i Kommunallagen (KL) för det kommunala partistödet. Ny som förtroendevald?