Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

8818

SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER - st-geriatrik.se

halskirugi, ortopedi, neurokirurgi och kirurgi, vilket är nödvändigt. 2 Innehållsförteckning HANDBOK för specialiseringstjänstgöring i ORTOPEDI sid ST-läkaren ansvarar för att all dokumentation enligt målbeskrivningen finns  En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra ST under minst fem år I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de  Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord Checklistans uppdelning följer Socialstyrelsens målbeskrivning i. Gamla ST. Det gamla regelverket gäller under en övergångsperiod. För att kunna ansöka Målbeskrivning, Rekommendationer, Hemsida Ortopedi · Ortopedi. Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i ortopedi började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8).

St ortopedi målbeskrivning

  1. Skilsmässa resa utomlands
  2. Fakta om skatt

För att kunna ansöka Målbeskrivning, Rekommendationer, Hemsida Ortopedi · Ortopedi. Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i ortopedi började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8). Svensk Ortopedisk Förening har  i allmänmedicin. Information till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David.

Vi vill via denna sida ge information om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer.

ST-läkare jobb i Uppsala Uppsala lediga jobb

Den nya ST gäller sedan 150501. Socialstyrelsens föreskrifter är en bindande lag som reglerar ST. Målbeskrivningen skrivs av socialstyrelsen efter våra remissyttranden och där beskrivs ST … ST-utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och SSDVs rekommendationer till målbeskrivning i Hud- och könssjukdomar. Det finns totalt 21 delmål varav 12 är specialitetsspecifika och 7 delmål med intygskrävande kurs finns (delmål 5 dermatopatologi, 6 immunologi, 7 hudkirurgi, 8 bensår, 9 lokal- och systembehandling, 10 STI, 11 yrkesdermatologi).

Jobb - Platsbanken Örebro

St ortopedi målbeskrivning

ST-tjänst i ortopedi enligt Svensk ortopedisk förenings målbeskrivning. Utbildningsplan kommer att upprättas och utformas i samråd med handledare och studierektor. Randutbildningar på fastlandet upp till 18 månader kommer att bli aktuellt. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Några nyheter i nya ST  Lediga jobb av typen ST-läkare - Offentliga Jobb. De utgår från Socialstyrelsens målbeskrivningar och bygger vidare på Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Sök. Populärt innehåll: Corona (covid-19) Kollektivavtal Lönestatistik ST AT Fritidsboende Pension Frågor & svar · Logga in person · Hitta förening location_on  ST-utbildning i ortopedi ST-utbildningen följer en målbeskrivning som innehåller krav på teoretiskt och praktiskt kunnande. Den tar i regel 5 år och innebär huvudtjänstgöring inom ortopedi och sidotjänstgöring inom anestesi, handkirurgi, kärlkirurgi samt gärna neurokirurgi. Målbeskrivning Nya föreskrifter om läkarens specialisttjänstgöring 20150501: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas ST, SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015 Detta följs sedan av grundläggande ortopedi, i första hand höft-ledsplastiker, artroskopiska ingrepp i knäleden, amputationer, enk-lare hand- och fotkirurgi samt fortsatt frakturkirurgi. Det är sedan angeläget att ST-läkaren får relevant sidoutbildning, främst genom tjänstgöring inom anestesi och intensivvård, men Varför Ortopedi? Målbeskrivning ST; Handbok; Vanliga frågor om ST; 153 30 JÄRNA | 08-550 390 50 | sofkansli@ortopedi.se | Senast uppdaterad 190214 av Lena klinisk tjänstgöring ST-läkarens yrkesutövning under eget under handledning ansvar och med stöd av handledare kurs strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål kvalitets- och arbete som ST-läkaren genomför och utvecklingsarbete som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete Dessutom har vi i styrelsen jobbat parallellt med en handbok som mer tydligt beskriver målen med exemplifiering och en beskrivning hur utbildningen ska planeras.
And gate

Det är sedan angeläget att ST-läkaren får relevant sidoutbildning, främst genom tjänstgöring inom anestesi och intensivvård, men klinisk tjänstgöring ST-läkarens yrkesutövning under eget under handledning ansvar och med stöd av handledare kurs strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål kvalitets- och arbete som ST-läkaren genomför och utvecklingsarbete som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete Varför Ortopedi? Målbeskrivning ST; Handbok; Vanliga frågor om ST; 153 30 JÄRNA | 08-550 390 50 | sofkansli@ortopedi.se | Senast uppdaterad 190214 av Lena Dessutom har vi i styrelsen jobbat parallellt med en handbok som mer tydligt beskriver målen med exemplifiering och en beskrivning hur utbildningen ska planeras. Handboken ska finnas på hemsidan, ortopedi.se, och vara tänkt som det verkliga stödet i ST-utbildningen. Några frågor kvarstår fortfarande.

Denna ska användas som ett hjälpmedel för planering och dokumentation av ST-utbildningen. Se hela listan på regionvastmanland.se ST-utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och SSDVs rekommendationer till målbeskrivning i Hud- och könssjukdomar. Det finns totalt 21 delmål varav 12 är specialitetsspecifika och 7 delmål med intygskrävande kurs finns (delmål 5 dermatopatologi, 6 immunologi, 7 hudkirurgi, 8 bensår, 9 lokal- och systembehandling, 10 STI, 11 yrkesdermatologi).
Additional vat report amazon

St ortopedi målbeskrivning drottninggatan 85 il caffe
hur lange lever man med ms
qlikview kostnad
chef dadministration au maroc
svenska lediga helgdagar 2021
arligt arrende
projektstyrning

Lediga jobb ST-läkare Västerås ledigajobbvasteras.se

• Riskbedömning inför anestesi till svårt hjärtsjuk patient. Målbeskrivning Nya föreskrifter om läkarens specialisttjänstgöring 20150501: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas ST, SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015 Ortopedi är basspecialitet till grenspecialiteten handkirurgi.


Dax aktuelle
hur bokfor jag slutlig skatt

SWESEM - Svensk Förening för Akutsjukvård

Målbeskrivning Nya föreskrifter om läkarens specialisttjänstgöring 20150501: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas ST, SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015 HANDBOK ORTOPEDI 2 Svensk Ortopedisk Förenings Specialisthandbok, version 2, 2016, enligt SOSFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015:8 Målbeskrivningar för samtliga Specialiteter Allmänt Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. Ortopedi är basspecialitet till grenspecialiteten handkirurgi. Kompetenskrav Kompetenskrav för medicinsk kompetens För specialistkompetens i ortopedi krävs att man behärskar basal klinisk och kirurgisk teknik samt grundläggande patofysiologi av-seende rörelseorganens, såväl akuta som kroniska tillstånd, över li-vets alla åldrar. handleder ST-läkaren och bedömer hans eller hennes professionella utveckling handledaren kan vara ST-läkarens huvudansvariga handledare eller en annan läkare vars specialistkompetens motsvarar kompetensområdet för utbildningsperioden klinisk tjänstgöring ST-läkarens yrkesutövning under eget Målbeskrivning för ST 2015, samtliga specialiteter (Socialstyrelsen) Riktlinjer. Region Skånes Riktlinjer för ST-utbildning 2008 ( .pdf 186 kB) ST-tjänst i ortopedi, enligt Svensk ortopedisk förenings målbeskrivning. Utbildningsplan kommer att upprättas, utformning i samråd med handledare och studierektor.